OŠ ŠKOFJA LOKA MESTO


NARAVOSLOVNI DAN ZA 5. RAZREDE
Učiteljice in učenci smo bili navdušeni nad izvedbo NARAVOSLOVNEGA DNEVA in smo to sporočili tudi vodstvu šole in priporočili vaš obisk še ob kakšni drugi priložnosti tudi za druge razrede.
Vodja kulturnega dne, Vanja Hudolin
Učenci so bili za delo zelo motivirani in ustvarili res odlične, unikatne izdelke.
Ravnateljica

OŠ STRAŽIŠČE


Sodobna avtorska pravljica - kulturni dan z Jano Stržinar: V 4-razredu imamo v učnem načrtu poleg ljudske pravljice tudi pravljico, ki so jo napisali znani avtorji. Odločili smo se za pravljico Vilinka. Navdušilo nas je, kako je avtorica uspela motivirati otroke, da so aktivno sledili dogajanju na odru, ki ga je mojstrsko obvladovala. Naslednje šolsko leto smo izbrali ekološko Pravljico o brezi. Po predstavi so dobili učenci vpogled v razmišljanje avtorice, kako se misli preselijo v besede in nastane pravljica. Novo življenje zaživi, ko oživijo pravljični liki v obliki velikih lutk. Potem pa so ustvarjali otroci. Avtorica jih je vodila skozi ustvarjalni proces poustvarjanja lutk in nove predstave.
Kulturni dan je dosegel cilje, ki so bili ponujeni s strani avtorice. Zavedamo se, da so časi težki, toda učencem je potrebno približati ustvarjalen svet. Kdo ga laže kot avtor sam?
Velika prednost je, da se kulturni dan dogaja na šoli in da so stroški zdržni, saj avtorica vse, od organizacije do izvedbe, tudi sama izpelje. Učenci so skozi lastno izkušnjo doživeli, kako pravljica nastaja. Na ta način so mimogrede osvojili tudi razliko med ljudsko pravljico in sodobno pravljico.
Vodja kulturnega dne, Sonja Uršič

PODRUŽNIČNA ŠOLA BLAGOVICA


V petek, 20. 3. 2015, se je Podružnična šola Blagovica spremenila v pravi pravljični gozd. Prvo šolsko uro smo si ogledali ekološko pravljico z naslovom Pravljica o brezi, nato smo skupaj s avtorico, pravljičarko Jano Stržinar ustvarjali na temo predstave. Iz odpadnega materiala in z veliko domišljije smo izdelali pravljična drevesa, jih razstavili in predstavili. Vsaka skupina ali posameznik je o svojem drevesu povedal kaj zanimivega ...

OŠ OLGE MEGLIČ PTUJ


V četrtek, 8. oktobra 2015, so imeli učenci od 1. do 3. razreda kulturni dan. Najprej so si ogledali Pravljično predstavo z lutkami v izvedbi Mavričnega gledališča. Po predstavi so se o njej najprej pogovorili, nato pa so se lotili izdelovanja izdelkov. Učencem se je pridružila ga. Jana Stržinar, avtorica predstave, ki jim je tudi sama pomagala pri ustvarjanju.
Ob koncu so se vsi učenci znova sestali v šolski telovadnici, kjer so predstavili izdelke in zgodbice, ki so jih ustvarili. Učenci so nama povedali, da so na kulturnem dnevu zelo uživali in da jim je bila še posebej všeč lutkovna predstava.
Zapisala šolska novinarja: Ina Gajzer in Žiga Godicelj, 9. b
V četrtek, 10. marca 2016, smo  se učenci 4. in 5. razreda zbrali v telovadnici in si  ogledali Pravljico o brezi. Obiskala nas je gospa Jana Stržinar iz Mavričnega gledališča in nam zaigrala pravljico. Po predstavi smo se odpravili v učilnice in tam izdelali svoja drevesa. Prišla nas je v razred pogledat  gospa Jana in nam pomagala nadgraditi drevesa.
Pol ure pred koncem pouka smo se vsi še enkrat zbrali v telovadnici. Ogledali smo si eko drevesa iz odpadne embalaže in  spregovorili  o različnih vrstah dreves.
Domov smo odšli polni lepih vtisov, predvsem pa ozaveščeni o pomenu dreves in naši povezanosti z okoljem.
 Zapisali: Tjaša Šarac in Stina Lah, 5. a

OŠ JUROVSKI DOL


KULTURNI DAN – LUTKOVNA PRAVLJICA  Z USTVARJALNIMI DELAVNICAMI
Na OŠ J. Hudalesa smo se za kulturni dan  z lutkovno predstavo in  delavnicami v I. triadi ter  v 4.in 5. razredu odločile, zaradi uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev učnega načrta za slovenščino.
Učenci so spoznali avtorico pravljice in lutk ter izvajalko lutkovne predstave Jano Stržinar. V predstavo so bili aktivno vključeni, saj jih je znala uspešno motivirati in jih voditi. Po predstavi  se je z njimi pogovorila o vsebini  ter o nastanku lutk. Nato so učenci  izdelovali  lutke iz odpadnega materiala,  pri čemer se je izkazala ustvarjalnost in domišljija otrok, za kar gre zasluga dobro izpeljani predstavi in vsebinsko zasnovani pravljici Jane Stržinar. Ob koncu kulturnega dneva so imeli učenci možnost pokazati, kaj so ustvarili. Nastale so čudovite lutke in že nove lutkovne predstave.
Kulturni dan je dosegel naš namen in vzgojno-izobraževalne cilje, obenem pa je za učence in starše cenovno ugodnejši, saj se vse dogaja na šoli. Z gospo Jano smo doživeli prijeten jesenski dan in skupaj z njo odkrivali pomen vsega lepega okoli nas.
Vodja kulturnega dne na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, Martina Škrlec

OŠ CERKLJE NA GORENJSKEM


Imeli smo kulturni dan. Najprej smo si ogledali predstavo. Bila nam je zelo všeč, saj je bila poučna, ker je govorila o naravi. Naučili smo se, kako moramo ravnati z drevesi. Vse skupaj nam je zaigrala avtorica pravljice Jana Stržinar. Zelo sta nam bila všeč Dumbo in Bumbo.
Potem smo odšli na delavnice in izdelovali svoja drevesa. Delali smo jih iz odpadne embalaže in papirja. Drevesom smo izdelali tudi obraze in jih s tem oživeli. Po delavnici smo odšli v športno dvorano in svoja drevesa predstavili še ostalim.
Imeli smo se zelo lepo.
Neja, Karin, Aljaž, Nejc, Jaka, Eva – 4. a

VRTEC CERKLJE NA GORENJSKEM


Vaša predstava je otroke in vzgojiteljice navdušila ...
Vlasta Košnik, vodja vrtca Cerklje na Gorenjskem

OŠ MOJSTRANA


HVALA za lep in ustvarjalen kulturni dan.
Vesna Režonja

I. OŠ SLOVENJ GRADEC


EKO KULTURNI DAN
"Nič se ne zgodi če ne uporabiš rok in se ne lotiš dela." (Haadwig Hanoke)
Tako bi rekla ga. Jana, ki z svojim zasnovanim projektom razvija trodelnost  učencev, torej čutenje, mišljenje in ročne spretnosti. pri njej misli in ideje dobijo obliko in s tem uporabno vrednost ter zaživijo. S svojim delom vpliva, da postane razmišljanje o okolju, naravi, ekologiji, kulturi jasno in polno domišljije. Otroci občutijo, da s svojim delom in ravnanjem lahko vplivajo na razvoj svoje osebnosti. Dojamejo in razumejo svet, ki jih obkroža.
Njen projekt ima cilj, praktično vrednost, prekriti procesi, ki se hkrati odvijajo v mladem človeku, pa imajo dalekosežne vplive. Vse to otroke pritegne, zabava, hkrati pa se mimogrede učijo.
Kot ustvarjalka lutk in kakovostno pripravljene predstave, zagotavlja lep jezik, upošteva moč izročila, ki je v ozadju vsakega junaka. Poleg sporočilne vrednosti lutk pa so tudi estetsko zelo privlačne.
Doživeli smo poseben, lep da. Otroci so se prelevili v kritičnega, razmišljačega otroka, ki zna izražati čustva, svoje misli, znanje in vidi okrog sebe tudi lepe stvari.
Učiteljice 2. in 3. razredov, ravnateljica Zvonka Murko

OŠ NOVE FUŽINE LJUBLJANA


EKOLOŠKI KULTURNI DAN ZA 5.RAZREDE
Najprej nas je ga. Jana Stržinar popeljala v čarobni svet Pravljice o brezi. S pomočjo pravljice so učenci spoznali, da so drevesa živa bitja, ki ravno tako čutijo kot ljudje ...
Po presdtavi je v razgovoru razložila kako je pravljica nastajala, kdaj je nastala tudi knjiga. Sledila so navodila za ustvarjanje. Učenci so zavihali rokave, se prepustili domišljiji in pod njihovimi rokami, po potrebi s pomočjo nasvetov in pomoči  avtorice, so nastajala pravljična drevesa.
Učenci ugotovijo simboliko pravljice,  se neposredno od avtorice se seznanijo z različnimi ustvarjalnimi proces in iz odpadnega materiala ustvarijo izdelek.  Pri tem se seznanijo z enostavnimi postopki ustvarjanja in se preizkusijo  v ročnih spretnostih poznajo kako nastane lutka, vsebina, pravljica. Oblikujejo pozitiven odnos do narave  in se naučijo kako so drevesa pomembna za človeka in okolje nasploh, kakšna je povezanost V pravljici obnovijo tudi znanje o drevesu, kako živi, raste ... 
Posebej pa je treba poudariti, da so učenci na povsem drugačen nov način spoznavali pomembnost odnosa človeka do narave. Ekološki dan je bil izveden profesionalno, primerno starostni stopnji otrok, učenci so na njemaktivo sodelovali in se pri tem zabavali. Tovrstni način ekološkega dneva bomo priporočili učencem 1. triade.

OŠ NOVE FUŽINE LJUBLJANA


EKOLOŠKI KULTURNI DAN NA RAZREDNI STOPNJI
16.4 in 20.4. smo imeli učenci os 1. do 5. razreda ekološki kulturni dan. Ogledali smo si pravljico Povodni mož in Makov škrat, ki nam jo je doživeto zaigrala gospa Jana Stržinar, na glasbila jo je spremljal gospod Magdalenc.
Po pravljici smo iz odpadne embalaže izdelali pravljična bitja in igrali na glasbila. Ekološki dan smo zaključili s predstavitvijo svojih izdelkov in zaigrali  na inštrumente. Imeli smo se lepo.

OŠ FRAM


  5. oktobra smo na šoli izvedli tehnični dan v okviru mednarodnega projekta Voda – od mita do arhitekture pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dotaknili smo se pravice do vode kot ustavne pravice in želeli opozoriti na ustrezen odnos do vode in vodnih virov, ki so bili nekoč skupni, vaški (vodnjaki, kali, studenci, izviri). Voda v svojem toku nosi tudi poetičen navdih in lutkovna predstava Jane Stržinar, Kapljica na obisku, je naše dogajanje prijetno zaobjela. Vsi smo uživali ob čudoviti sceni in doma narejenih lutkah, predvsem pa v besedilu, ki jih je opozarjalo na nenehno skrb za naravo, čiste travnike in jezera, da bi le-ta čim dlje živela in dajala življenje. Nekateri učenci so v navezi s predstavo izdelali čudovite lutke za popoldansko razstavo, spet drugi so ustvarjali likovne vodne kolaže, vodne duhce in živali ob vodi. Nekaj skupin učencev se je izživelo v glasbi in na zanimive načine poustvarilo pesmi o dežnih kapljah. Ga. Jana je s svojo ustvarjalnostjo otroke tako navdušila, da so po končani predstavi ustvarili unikatne kapljice, povodnjake in čarovnice. Vse z željo po ohranitvi čistega okolja in neonesnaženih voda. Hvala za ljudi, ki jim je mar.  

OŠ KOSEZE LJUBLJANA

OŠ KOSEZE LJUBLJANA


EKOLOŠKI KULTURNI DAN IN BRALNA ZNAČKA NA RAZREDNI STOPNJI
Na šoli smo doživeli pravo mavrično, pravljično gledališče z lepimi lutkami in pomladno obarvano predstavo VRT POVODNEGA MOŽA. Ob predstavi smo uživali in se naučili, da so lepe misli enako pomembne kot čisto okolje. Hvala lepa še enkrat za resnično lep in doživet eko kulturni dan ...

PODRUŽNIČNA ŠOLA OVSIŠE

PODRUŽNIČNA ŠOLA OVSIŠE


Letošnje šolsko leto smo na Podružnični šoli Ovsiše začeli z lutkovno predstavo Vilinka, v izvedbi Mavričnega gledališča. Avtorica in izvajalka pravljice, gospa Jana Stržinar se je za naše učence zelo potrudila. Oder je spremenila v čudežno deželo cvetja in skalnih vrhov, z doživeto pripovedjo, s svojim žarom, je pritegnila tako prvošolce kot malo starejše učence. Preko izvirno izdelanih lutk smo se prepričali, da še živi svet divjih mož, brezsrčnosti, hudobije, še močnejši pa je svet dobrih vil in dobrosrčnih škratov. Tako kot v vsaki pravljici se vse konča srečno.... Po predstavi je gospa Jana s svojimi bogatimi izkušnjami pomagala učencem z nasveti, kako se iz različne embalaže izdela pravljičnega junaka. Nastale so čudovite lutke, ki jih bomo med šolskim letom oživeli v različnih, svojih zgodbah.

OŠ GODOVIČ


KULTURNI DAN S PRAVLJIČARKO JANO STRŽINAR
V torek, 7. februarja, smo na podružnični šoli Godovič gostili pravljičarko Jano Stržinar, ki že tri desetletja ustvarja in z lutkami oživlja svoje pravljice. Naša telovadnica je postala pravljični oder in pravljičarka nas je s svojimi lutkami popeljala v pravljični svet breze Nane Jasne.
Njene lutke so nas navdušile. V pogovoru z umetnico otroci kar niso nehali spraševati, kako nastane pravljica, kako dolgo nastaja, kako izdela lutke, iz česa … Tako je nastal intervju, v katerem gospa Jana Stržinar otrokom podrobno odgovarja na njihova bistra vprašanja.
Sledile so delavnice, v katerih so učenci izdelali svoje pravljično drevo. Uporabili so različno embalažo in se z navdušenjem vrgli v delo. Idej jim ni zmanjkalo. Tako je nastalo 9 posebnih pravljičnih dreves s svojo zgodbo.
___________________
Hvala za vse fotografije in elektronske knjige. Fotografije so mi dragocene, ker so na njih zadovoljni otroci, svetloba le malo moti. sonce tistega dne ste bili vi. Upam, da se zavedate, kako lep dan ste nam podarili ter da tudi vam ostane v lepem spominu.
Z lepimi pozdravi,  Nataša Pintar
Objava v glasilu občine Idrija
Izjemen kulturni dogodek je bilo druženje s pravljičarko Jano Stržinar, ki jih je obiskala na šoli. Skozi Pravljico o brezi so učenci spoznavali pomen prijateljstva, medsebojne povezanosti in spoštovanja narave. Za pravljičarko so imeli pripravljenih veliko vprašanj o njenem delu, lutkah, pravljicah. Uživali so v likovni delavnici, kjer je z njimi ustvarjala tudi gostja
___________________________________________________________

Edvard Majaron

 

MNENJE
Jana Stržinar že dolga leta vztraja s svojimi pravljicami ob lutkah v slovenskem kulturnem prostoru. Je umetnica – pripovedovalka, ki jih imamo Slovenci manj kot je prstov na eni roki. Ob tem je tudi ustvarjalka, ki v svoje pravljice vpleta etnološko prepoznavne like iz naše ljudske dediščine, jih zapleta v spore  in konflikte, značilne za naš čas: vilinska bitja v njenih zgodbah rešujejo probleme, ki tarejo našo družbo – med temi je še posebej izpostavljena ekologija – in posredujejo mladim gledalcem / poslušalcem sporočila o   osamljenosti,  prijateljstvu, pa tudi o nevoščljivosti, privoščljivosti in kar je še dobro znanih negativnih lastnosti, prepogosto prisotnih med nami.
Zgodbe Jane Stržinar tako govorijo skozi pravljične elemente o odnosih v sodobni družbi in jih skozi vizualizacijo z velikimi lutkami prikažejo v drastični luči. Otrokova čustva, odprta za pozitivne rešitve, doživljajo zadoščenje skozi več čutov in tako Janine zgodbe pustijo še močnejši pečat na otrokovi duši, ki se veseli pravičnih rešitev sporov in socializacije negativnih likov, kar je pogostna poteza avtoričinih pravljic.
Vsekakor gre za prepoznavno, samosvojo umetnico pripovedovalko zgodb z lutkami, ki zagotovo s svojo energijo in vero v to, kar dela, zapolnjuje prostor med slovenskimi ustvarjalci za najmlajše na svojski, prepričljivo pozitiven način in zato brez dvoma zasluži priznanje in status pomembne ustvarjalke v kulturi.

 

____________________________________________________

Milan Dekleva

 

Mnenje o lutkovnih igrah Jane Stržinar
Kot urednik Otroškega in mladinskega programa na TV Slovenija sem sodeloval pri ekranizaciji sedmih lutkovnih pravljic Jane Stržinar (Zaljubljeni zmaj, Začarane rožice, Vilinka, Povodni mož in Makov škrat, Zimska zgodba, Kapljica v pomladi in Pravljica o brezi). V njih je Jana Stržinar razvila samosvojo in takoj prepoznavno lutkarsko poetiko.
Poetiko, katere osnova je globoka vera v holistično naravo sveta, kjer ima vsako bitje svoje mesto in pomen, je po mojem mnenju po krivici prezrta. Jana Stržinar jo je gradila v času, ki je bil naklonjen bliskovitemu razvoju tehnologije in ustvarjanju kibernetičnih svetov.
Zdaj, ko postaja vse bolj jasno, da razvoj tehnologije ne bo odrešil človeka pred njegovim nihilističnim rokovanjem s svetom, postaja ekološka motivacija pravljičnih junakinj in junakov Jane Stržinar še kako pomembna! Zaupanje v čustva in naklonjenost  do drugih bitij ni vprašanje estetike, ampak etike in v tem smislu se njene pravljice vključujejo k reševanju sveta.
Priporočam vam, da umetniška hotenja Jane Stržinar podprete in s tem vrnete nebu in zemlji nekaj mavričnega upanja.

__________________________________________

KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC

 

Izjava o sodelovanju
 Z Jano Stržinar sodelujemo že vrsto let, njene predstave uvrščamo tudi na spored našega lutkovnega abonmaja. Odziv publike na njene predstave je vedno odličen, saj zna z vizualno bogato scenografijo in prisrčnimi lutkami na odru pričarati resnično pravljično doživetje, hkrati pa otroke vzpodbuja k aktivnemu spremljanju zgodb in njihovih sporočil, ki, kot je v navadi ljudskega pripovedništva že od nekdaj, vsebujejo poučne elemente in moralne nauke, primerne za mlado publiko, dotaknejo pa se tudi odraslih.
Z Jano Stržinar bomo vsekakor sodelovali tudi v prihodnje.
Direktor KD SG, Benjamin Pirnat
_____________________________________
OI JSKD Ljutomer

 

Predmet: Poročilo o predstavah Lunina vila
Mavrično gledališče oz. gospa Jana Stržinar je v Ljutomeru odigrala štirikrat predstavo Lunina vila .V sklopu našega abonmaja, si je predstave ogledalo 1047 otrok in dijakov predšolske vzgoje.
Odzivi otrok so bili zelo dobri, saj je razkošna scenografija ustvarila poseben čar na odru, gospa Jana pa jih je popeljala v pravljični svet Mavričnega gledališča. Čeprav je posamezna predstava trajala 45 minut, so jo otroci dobro spremljali, saj so proti koncu vedno pravilno ugotovili, kam je izginila Lunina vila, kdo vse se je pojavljal na odru med zgodbo. Gospa Jana je mojstrsko odigrala več likov in bila s kostumografijo zelo prepričljiva in prisrčna.
Želimo si več takšnih ustvarjalcev, ki z vso svojo energijo in znanjem doprinesejo k razvoju naših najmlajših in se skozi pravljični svet dotaknejo tudi odraslih. Z Mavričnim gledališčem želimo sodelovali tudi v prihodnje,  z novimi predstavami.
Koordinatorka OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, l.r.