jana@mavricnogledalisce-zavod.si    041 695 477, 01 232 94 22Jana Stržinar je s pravljicami in odrskimi deskami povezana od ranega otroštva, saj je prvič nastopila v predstavi v domačem kraju še preden je prestopila šolski prag. Pravljična pripoved in gledališče lutk sta z leti zanjo postali edinstven način, kako svetu posredovati sporočila, za katera želi, da bi se širila med ljudmi - to pa so sporočila prijateljstva, ljubezni, tolerance, sprejemanja, spoštovanja ....
Njene predstave so avtorske pravljice v pravem pomenu besede, saj Jana Stržinar začne graditi vsebino pravljice ob izdelovanju lutk, ki nastopajo v predstavah, katerih izvajalka je. V procesu ustvarjanja iz osnovne zamisli lika, spoznava karakter lutke, sočasno pa gradi tudi njen gib, značaj in vlogo na odru. Njene predstave zato odlikuje tesna povezanost z lutko, ki so zato toliko bolj žive in prepričljive.
Pravljični svet Mavričnega gledališča se gradi, kali in preizkuša že tretje desetletje, uradno, s statusom samostojne kulturne delavke, umetnice, pa Jana Stržinar deluje že od leta 1987.
Prva izdelana lutka in prva avtorska pravljica je bil Mavrični škrat. Zares prava, prva avtorska predstava pa pravljica Zaljubljeni zmaj, ki na zabaven način razloži kaj se to pravi biti zaljubljen. Sledile so predstave o potovanjih Morske kapljice po Mavrični deželi prijaznih čarovnic, v katerih Kapljica razkriva lepote in posebnosti letnih časov in sklepa prijateljstva s pravljičnimi junaki ... Sprva ena predstava, se je sčasoma razdelila v tri samostojne vsebine: KAPLJICA V POMLADI, ZIMSKA ZGODBA in JESENSKA PRAVLJICA. Posamezni letni časi imajo toliko razkošja, da ga ni bilo mogoče obdržati v eni vsebini … Istočasno je nastala izrazito ekološka, zelena veja pravljic, najprej s predstavo POVODNJAK IN MAKOV ŠKRAT, ki je pozneje dobila še tri nadaljevanja: ZAČARANE ROŽICE, KAPLJICA NA OBISKU in VRT POVODNEGA MOŽA, ki je v vsakem letnem času drugačen in ima tri različne scenografije: za pomlad, poletje in jesen. Mavrična paleta pravljic se je sklenila s predstavo o BARBABI in z MODRO PRAVLJICO O MAVRICI IN MODREM SVETU, ki na enostaven način razloži, zakaj so enako pomembne kot čisto okolje tudi lepe misli ... Ko so bile te predstave že več let aktivne, je pravljicam prišla na pot dvorana na Dolgem mostu 4 v Ljubljani, kjer so domovale 7 let in takrat je gledališče dobilo svoje Mavrično ime.

Pravljice iz Mavrične dežele, ki so zgradile Mavrično gledališče vsa leta ostajajo redno vzdrževane, aktivne predstave.
V zadnjem obdobju nastajajo pravljice iz Vilinskega sveta z Mavričnimi vilami, Vilinko in vilenjaki: VILINKA, MAVRIČNE CVETLICE, LUNINA VILA, VILINČEK VILL in PRAVLJICA O BREZI.


V KNJIŽNI OBLIKI SO IZŠLE NASLEDNJE PRAVLJICE :  
POVODNJAK IN MAKOV ŠKRAT(1990), MORJANKA(1994), ZALJUBLJENI ZMAJ - (1988, 1990, 2000; angleški  2016), ZAČARANE ROŽICE PRIJAZNE ČAROVNICE (2001), pravljični roman MAVRIČNI SVET LJUBEZNI(1996), VILINKA (dec. 2004), PRAVLJICA O BREZI (dec. 2006), POVODNI MOŽ IN MAKOV ŠKRAT ( FEBRUAR 2009; angleški 2016)

NA VIDEOKASETAH so leta 1996 IZŠLE PRAVLJICE: POVODNJAK IN MAKOV ŠKRAT, ZALJUBLJENI ZMAJ, MORJANKA
Kot ELEKTONSKE KNJIGE
POVODNI MOŽ IN MAKOV ŠKRAT  ( AVGUST 2009; angleška 2013), PRAVLJICA O BREZI (2010, krajša  priredba 2015 ), VILINKA (2015), ZALJUBLJENI ZMAJ (nova izdaja, tudi angleška  2016)

TV SLOVENIJA JE POSNELA IN PREDVAJALA PRAVLJIČNE PREDSTAVE:
POVODNJAK IN MAKOV ŠKRAT, ZALJUBLJENI ZMAJ, ZAČARANE ROŽICE PRIJAZNE ČAROVNICE, KAPLJICA - v dveh delih: KAPLJICA V POMLADI in ZIMSKA ZGODBA, VILINKA, PRAVLJICA O BREZI._______________________________________________________________________________________________________________________________

Jana Stržinar- Pri Ministrstvu za kulturo vpisana v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture že od leta 1987 in sicer pod številko 490/2012-MIZKS/12. Zavod za izvedbo pravljičnih projektov MAVRIČNO GLEDALIŠČE je bil ustanovljen 26.1.2001. Naziv dejavnosti: Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, Obratovanje objektov za kulturne prireditve, Druge razvedrilne dejavnosti
Davčna številka: 72683627 - ni davčni zavezanec Matična številka: 1483153
Transakcijski račun zavoda SKB IBAN: SI56 0310510001470

POTRDILO O VPISU V REGISTER - AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO v LJUBLJANI, kot organizacija pooblaščena v smislu določbe 3. odstavka 174. člena zakona o avorskih in sorodnih pravicah z odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 502-2/95-203 z dne 5.7.1995, potrjuje, da je bilo predloženo in vpisani v register zavarovanih del naslednje delo:
Projekt: MAVRIČNO GLEDALIŠČE (scenariji lutkovnih pravljic, liki lutk, scenografija in knjige)
Avtor: JANA STRŽINAR, Milana Majcna 19, Ljubljana Imetnik materialnih in avtorskih pravic: Avtorica Datum: 25.09. 2003      
Zaporedna številka vpisa v register: R-145/03 To potrdilo ima hkrati značaj mnenja iz 4. odstavka 174.člena zakona o avtorskih pravicah, da registrirano delo predstavlja avtorsko delo v smislu tega zakona.